Aħbarijiet Riċenti

San Pawl Marsaforn

Nhar il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018 il-banda tagħna flimkien mal-Banda mistiedna ohra Santa Marija Żebbuġ ġiet mistiedna biex tieħu sehem fil-Festi Esterni ta’ San Pawl f’Marsalforn. Is-servizz mitlub hu ta’ marċ qasir u wara l-banda Victory takkunpanja l-istatwa ta’ San Pawl mat-toroq ewelinin ta’ Marsalforn. Dan is-servizz ikun ikkonmisjonat mill-Kunsill Lokali Xagħra fuq talba tar-Rettur…

Festa San Anton Abbati 2018

Nhar il-Ħadd 21 ta’ Jannar saret il-Festa ta’ Sant Anton Abbati. Dan huwa l-ewwel servizz tas-sena 2018 għall-Banda tagħna. Filgħodu l-banda bdiet is-servizz tagħha fl-9.45am mill-beveder. Il-banda Victory laqgħet l-istatwa ta’ Sant Anton Abbati fil-ħruġ mill-knisja ddedikata għalih bl-Innu lil l-istess qaddis miktub mis-Surmast Nazzarenu Refalo. Wara fil-Pjazza Sant Anton sar ddebriek ta’ żwiemel. Wara…

Attivita għat-Tfal ta’ l-Iskola Primarja tax-Xagħra

  Nhar il-Erbgħa 10 ta’ Jannar 2018 it-tfal tal-Year 5 bil-permess tas-Surmast ta’ l-iskola Primarja tax-Xagħra ġew il-każin fejn wara l-introduzzjoni tas-Segretarju Joseph Bajada rigward l-Istorja tal-banda tagħna, tkellem is-Surmast Direttur tal-Banda tagħna Mro Joseph Galea, li fi ftit kliem fisser lit-tfal x’inhi mużika u uriehom u fisrilhom l-Arkivju tal-mużika li għandha s-Soċjetá. Wara l-attivita…

Messaġġ ta’ għal sena ġdida 2018

Għal din is-sena, din l-ittra ser tkun l-aħħar okkażjoni fejn nibgħatu ninfurmawkom dwar dak li qed jiġri fi ħdan is-Soċjeta’ u l-banda tagħna. Kienet sena impenjattiva, b’numru ta’ servizzi u attivitajiet. Kienet sena li fiha fakkarna l-50 sena mill-għoti tat-Titlu ta’ Bażilka lill-Knisja tagħna. Kien xieraq li nfakkru dan l-avveniment bil-kbir minħabba li kienu missirijietna…

Purcissjoni tal-Bambin 2017

Għal sena oħra konsekuttiva, il-Banda Victory tax-Xagħra aċċettat l-istedina tas-Superjur u s-Soċji tal-Qasam tal-Muzew tas-Subien tar-raħal tagħna u ipparteċipat fid-Dimostrazzjoni bix-xbieħa ta’ Gesu’ Bambin organizzata mill-istess Soċjeta’. Ta’ min ifakkar li din id-dimostrazzjoni bix-xbieħa tal-Bambin kien bdieha is-sacerdot fundatur tas-Socjeta’ tad-Duttrina Nisranija, San Ġorg Preċa, liema tradizzjoni baqghet tinzamm b’għozza kbira mis-soċji tal-Muzew. Fix-Xagħra, id-Dimostrazzjoni…

Attivitaijiet li Jmiss