Aħbarijiet Riċenti

Festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu 2017

Nhar il-Hadd 29 ta’ Ottubru 2017, il-Banda Victory ippartecipat fil-festa f’gieh Kristu Sultan tal-Holqien Kollu ccelebrata fil-komunita’ tan-Nazzarenu fix-Xaghra. Dan kien l-ewwel servizz tal-Banda taghna wara s-servizzi numeruzi li kellna fl-okkazjoni tal-festa ta’ Marija Bambina. Fil-4.45pm il-Banda għamlet marċ qasir li beda minn quddiem ir-residenza ta’ Dr. Marvic Masini MD fi Triq Ġnien Xibla jkompli triq Gnejna…

Tagħlim tal-mużika fil-Każin tal-Banda Victory

Is-Soċjeta’ Filarmonika Victory tax-Xagħra ser tkompli bil-ħidma tagħha fit-tagħlim tal-allievi.   Minn din is-sena, is-Soċjeta’ ser tibda toffri KORS BAŻIKU FIT-TEORIJA TAL-MUŻIKA qabel ma l-istudenti jingħataw l-istrument biex ikunu jistgħu jipprattikaw fuqu. Dan huwa investiment akbar mis-Soċjeta’ tagħna favur dawk li jixtiequ jitgħallmu l-mużika fl-iskola tal-Banda Victory. It-tagħlim tal-mużika jiġi offrut b’xejn lil kulħadd u…

Ringrazzamenti tal-festa

                              Grazzi speċjali u prosit lis-Surmast Mro .Joe Galea u lill-Bandisti kollha tal-Banda Victory għas-sehem kontinwu mhux biss fil-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina imma wkoll matul is-sena kollha kemm fil-preparamenti kif fis-servizzi li l-banda tagħna kellha kemm fix-Xagħra kif ukoll fl-irħula…

Festa Titulari 2017 parti 2

Nhar it-Tnejn 5 ta’ Settembru, fid-9.30pm, il-Banda Leone tal-Belt Victoria flimkiem mal-banda Ite Ad Joseph tal-Qala bdew marċ trijonfali minn Pjazza l-Vitorja, Triq Spiera, Bullara, Knisja, Pjazza l-Vitorja. It-Tlieta 6 ta’ Settembru jum id-Dimostrazzjoni, fid-9.15pm, il-banda Victory bdiet marċ mill-pjazza tan-Nazzarenu. Għad-9.30pm il-banda mistiedna Santa Marija taz-Żebbuġ akkumpanjat lill-banda Victory u komplew bid-dimostrazzjoni matul it-triq…

Kunċert annwali

Nhar it-Tnejn 4 ta’ Settembru 2017 il-Banda Victory esegwiet Kunċert mużikali fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ Marija Bambina. Dan il-Kunċert kien taħt il-Patroċinju tal-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Dr. Justyne Caruana, Mistiedna distinti kienu s-Sindku Joe Cordina flimkien mal-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Xagħra, l-Arċipriet tal-Parroċċa tax-Xagħra Mons. Carmelo Refalo flimkien mal-Kleru u l-Għaqda Każini tal-baned. Il-Programm kellu repertorju mżewwaq….

Attivitaijiet li Jmiss