Aħbarijiet Riċenti

Festa Marsalforn

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar il-banda Victory kienet mistiedna mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex tieħu sehem fil-Festa ta’ konvertażżjoni San Pawl f’Marsalforn. Is-servizz beda fit-3.30pm mit-Triq il-Qbajjar b’marċi brijużi. Wara fl-4.00pm l-istess Banda tilqa l-Istatwa ta’ San Pawl bl-Innu lill-listess Qaddis mużika ta’ Ivan Attard. Wara s-servizz kompla billi l-Banda Victory akkumpanjat l-Istatwa ta’ San Pawl…

Laqgħa Ġenerali 2017

Nhar is-Sibt 4 ta’ Frar 2017 saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, fejn kienet immexija mill-President Dr. Joseph Attard. Bdejna billi inqara rapport ferm dettaljat mis-Segretarju Ġenerali, is-Sur Joseph Bajada fejn wera l-ħidma kollha tas-Soċjetà matul is-sena 2016. Wara komplejna billi ingħata rendikont finanzjarju dettaljat mis-Sur Noel Grima. Wara li ż-żewġ rapporti ġew approvati…

Festa Sant’ Anton

Festa Santa Anton Abbati fix-Xagħra. Bħal kull sena mill-Knisja ta’ Santa Anton Abbati fix-Xagħra ssir il-Festa lil dan il-qaddis u tiġi mistiedna l-banda Victory. Infatti nhar il-Ħadd 22 ta’ Jannar 2017 ġiet iċċelebrata din il-Festa. Filgħod l-banda Victory għamlet marc brijuż mill-Belveder għal Knisja ta’ San Anton fejn bid-daqq ta’ l-Innu “San Antonio” tas-Surmast Nazzarenu…

Avviż għal membri

Nixtieq ninfurmawkom li l-miżata ta’ €5 tal-membri diġa bdiet tinġabar. Ħu ħsieb li tħallasha. Tista’ tagħmel dan billi ssib xi membru tal-kumitat ċentrali. Grazzi tal-għajnuna dejjem tagħkom, Kumitat Ċentrali

Servizz Milied

Nhar il-Ħadd, Jum il-Milied, saret il-purċissjoni tradizzjonali bil-Bambin bis-sehem tal-Banda Victory. Din il-purċissjoni hija organiżżata mis-Soċjeta tal-Museum tax-Xagħra. Il-Purċissjoni titlaq minn ħdejn l-istess Museum fi Triq San Gorg Preca u din is-sena għaddiet mit-toroq Parisot, Otto Bayer, Marija Bambina, Vjal 8 ta’ Settembru u spiċċat fil-Pjazza l-Vittorja. Il-banda waqt il-purċissjoni essegwiet walzi tal-Milied.

Attivitaijiet li Jmiss