Aħbarijiet Riċenti

Ringrazzamenti tal-festa

  Grazzi speċjali u prosit lis-Surmast Mro .Joe Galea u lill-Bandisti kollha tal-Banda Victory għas-sehem kontinwu mhux biss fil-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina imma wkoll matul is-sena kollha kemm fil-preparamenti kif fis-servizzi li l-banda tagħna kellha kemm fix-Xagħra kif ukoll fl-irħula Għawdxin matul is-sena. Grazzi kbir imur lejn sħabi kollha membri tal-kumitat għall-ħidma kbira kemm…

Festa Titulari parti 2

Nhar it-Tnejn 5 ta’ Settembru, fid-9.30pm, il-Banda Leone tal-Belt Victoria flimkiem mal-banda Ite Ad Joseph tal-Qala bdew marċ trijonfali minn Pjazza l-Vitorja, Triq Spiera, Bullara, Knisja, Pjazza l-Vitorja. It-Tlieta 6 ta’ Settembru jum id-Dimostrazzjoni, fid-9.15pm, il-banda Victory bdiet marċ mill-pjazza tan-Nazzarenu. Għad-9.30pm il-banda mistiedna Santa Marija taz-Żebbuġ akkumpanjat lill-banda Victory u komplew bid-dimostrazzjoni matul it-triq…

Kunċert annwali

Nhar it-Tnejn 4 ta’ Settembru 2017 il-Banda Victory esegwiet Kunċert mużikali fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ Marija Bambina. Dan il-Kunċert kien taħt il-Patroċinju tal-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Dr. Justyne Caruana, Mistiedna distinti kienu s-Sindku Joe Cordina flimkien mal-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Xagħra, l-Arċipriet tal-Parroċċa tax-Xagħra Mons. Carmelo Refalo flimkien mal-Kleru u l-Għaqda Każini tal-baned. Il-Programm kellu repertorju mżewwaq….

Festa Titulari 2017 parti 1

Nhar is-Sibt 2 ta’ Settembru, il-Banda Victory flimkien mal-banda mistiedna l-Banda Viżitazzjoni Għarb jagħmlu marċ brijuż fejn jakkumpanjaw li-istatwa ta’ Marija Bambina Nkurunata. Dan il-marċ jibda mill-Pjazza u jkompli fi Vjal 8 ta’ Settembru. Fejn fl-aħħar tal-marċ l-Istatwa ta’ Marija Bambina titella fuq il-pedestal tagħha bil-kant ta’ L-Innu ta’ l-Inkurunazzjoni. Il-Ħadd 3 ta’ Settembru, l-banda…

Awġuri tal-festa

Merħba “Settembru” Reġet waslet il-Festa. Din is-sena qed nfakkru l-50 sena Bażilka. Dan it-Titlu ġie mogħti lill-Knisja wara ħidma kbira minn missierijietna. F’dan is-Soċjetá Filarmonika Victory kienet min ta’ quddiem biex dan it-titlu jingħata. Għalhekk l-appell huwa li nattendu għall-Funzjonijiet kollha li ssiru fil-Knisja biex wara kulħadd ikun jista jgawdi l-Armar, s-sbuħija tal-Logħob tan-Nar u…

Attivitaijiet li Jmiss