Aħbarijiet Riċenti

Festi mistiedna

Festa San Ġwann Battista L-Ewwel servizz tal-banda tagħna fl-Irħula kien fil-Festa ta’ San Ġwann Battista fix-Xewkija nhar is-Sibt 24 ta’ Ġunju – f’9:30pm, Il-banda tagħna kienet mistiedna biex tagħmel marc u programm. Il-marċ beda minn tarf ir-raħal sal-Pjazza u wara l-banda esegwiet programm Mużikali taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tagħha Mro Joe Galea. Festa San Pietru…

Ħarġa Festa Santa Katerina Żejtun

      Bħal kull sena l-kumitat jorganiżża ġita għal-Festa ta’ Santa Katerina Żejtun. Din is-sena ma kientx eċċezzjoni. Infatti nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju saret din il-ġita. Din is-sena rnexxilna nimlew żewġ Mini Buses. L-ewwel waqfa kienet għal-marċ ta’ filgħodu fil-Festa ta’ San Filep f’Ħaż Żebbuġ. Wara li gawdejna dan l-marċ morna ngawdu l-marċ…

Ħarġa Malta

Il-Kumitat tal-banda ‘Victory’ qed jorganizza ġita oħra għal Malta. Il-ġita ser issir nhar il-Ħadd, 18 ta’ Ġunju 2017. Inżuru l-festi tal-Imqabba filgħodu u taż-Żejtun filgħaxija. Qed jiġi provdut trasport dirett li jitlaq minn quddiem il-każin fit-8.15 a.m. u naqbdu l-vapur tad-9.00 a.m.. Minn hemm immorru lejn Ħaż-Żebbug għall-festa tal-San Filep u wara għall-festa ta’ Santa Katerina…

Festa sekondarja ta’ San Ġużepp

Għal sena oħra, il-Banda Victory ħadet sehem fil-Festa sekondarja ta’ San Ġużepp, Kon-Patrun tal-Parroċċa tax-Xagħra, li ġiet iċċelebrata nhar il-Hadd 7 ta’ Mejju 2017. Fil-5pm giet iċċelebrata Quddiesa Solenni mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech flimkien mal-Kapitlu u l-Kleru tal-Parroċċa bis-sehem tal-orkestra. Fis-6pm, il-Banda Victory bdiet marċ minn quddiem il-Każin tagħha fi Triq Marija Bambina sa Misraħ il-Vitorja…

Jum ix-Xagħra 2017

Itratti meħuda minn Manny Buhagiar Għal sena oħra, il-Banda Victory tax-Xagħra ħadet sehem attiv fl-attivitajiet organizzati mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex fl-okkazjoni ta’ Jum il-Lokalita’. Il-Kunsill għazel il-gurnata tat-28 ta’ April biex fiha jfakkar ‘Jum ix-Xagħra’ u dan peress li kien f’dan il-jum tas-sena 1688 li twaqqfet il-Parrocca tagħna mill-Isqof Davide Cocco Palmeri. Is-serata l-Ġimgħa 28…

Attivitaijiet li Jmiss