Aħbarijiet Riċenti

Ġabra Għal Banda

Għadna ngħożżu l-laqgħa sabiħa li għamiltulna s-sena l-oħra meta ħabbatnilkom u għenjuna fil-ġabra li għamilna għas-Soċjeta’. Għal darb’ oħra qed nerggħu nappellaw għall-għajnuna ġenereruża tagħkom sabiex intaffu n-nefqa kbira ta’ 36,000 meħtieġa għas-suċċess tal-proġett tal-pannelli. Jiem tal-ġbir ma’ toroq tar-raħal; mill-Erbgħa 29 ta’ Marżu sal-Ħadd 2 ta’ April 2017 minn irid jista’ jibghatilna donazzjoni mal-membri…

Recording marċi brijużi

Nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu fis-Sala “Dun Alwig Camilleri” Każin Banda Victory sar ir-recording tal-Marċijiet Brijużi għal din is-sena. Dan huwa sett mħallat fejn insibu marċijiet li nħarġu mill-arkivju tas-Soċjetà li diġa ndaqqu u oħrajn li ser jindaqqu għall-ewwel darba mill-banda tagħna. F’dan is-sett insibu marċijiet mill-pinna ta’ Mro. Vincenzo Ciappara, Adeodato Gatt, A. Pullicino,…

Servizz Karnival Xagħra

  Karnival Fix-Xagħra ta’ kull sena l-Kunsill Lokali Xagħra jorganiżża Karnival fil-Pjazza tax-Xagħra. Fuq stedina tal-kunsill l-banda Victory tieħu sehem. Is-servizz jibda fl-10.30pm min Triq Marija Bambina ftit ilu fuq mis-sede ta’ l-istess Banda u jgħaddi mit-toroq ta’ madwar il-każin u jispiċċa fl-12.00pm fil-pjazza l-Vittorja.

Festa Marsalforn

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar il-banda Victory kienet mistiedna mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex tieħu sehem fil-Festa ta’ konvertażżjoni San Pawl f’Marsalforn. Is-servizz beda fit-3.30pm mit-Triq il-Qbajjar b’marċi brijużi. Wara fl-4.00pm l-istess Banda tilqa l-Istatwa ta’ San Pawl bl-Innu lill-listess Qaddis mużika ta’ Ivan Attard. Wara s-servizz kompla billi l-Banda Victory akkumpanjat l-Istatwa ta’ San Pawl…

Laqgħa Ġenerali 2017

Nhar is-Sibt 4 ta’ Frar 2017 saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, fejn kienet immexija mill-President Dr. Joseph Attard. Bdejna billi inqara rapport ferm dettaljat mis-Segretarju Ġenerali, is-Sur Joseph Bajada fejn wera l-ħidma kollha tas-Soċjetà matul is-sena 2016. Wara komplejna billi ingħata rendikont finanzjarju dettaljat mis-Sur Noel Grima. Wara li ż-żewġ rapporti ġew approvati…

Attivitaijiet li Jmiss